Zmiana adresu strony BIP Urzędu

OGŁOSZENIE !!! Informujemy, że w związku z przebudową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radecznicy dotychczas opublikowane materiały zostały przeniesione do archiwum i są dostępne pod poniższym linkiem: Opublikowano przez Anna Batorska, 8 sierpnia, 2023 o godz. 06:36 am

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica”

Wójt Gminy Radecznica  Radecznica, dn. 07.08.2023 r. GOD.6220.3.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia             Na podstawie art. 49, oraz art.…

Skip to content