INFORMACJA JAK DOKONAĆ WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE GMINY RADECZNICA

I. Co należy wiedzieć? 1. Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami…

Skip to content