Wycinka drzew – osoby prawne

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów  z terenu nieruchomości Wniosek może złożyć: posiadacz nieruchomości jeżeli posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela                      …

Wycinka drzew

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy zgłaszać do Urzędu Gminy wycinkę drzew na własnej posesji.  Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien…

Skip to content