Odpady Komunalne

 Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości…

Odpady płynne

  Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radecznica. Asenizacyjno-Komunalne Usługi transportowe Tomasz Jachymek tel. 697-603-505  Mokrelipie 84 22-463 Radecznica NIP: 922-158-41-22 Jarco win-win…

Skip to content