Odpady Komunalne

 Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości…

Odpady płynne

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radecznica, z którymi można zawierać umowy na świadczenie usług w tym zakresie: Asenizacyjno-komunalne Usługi transportowe Tomasz Jachymek Mokrelipie 84 22-463 Radecznica NIP:922-158-41-22 tel. 697-603-505     WNPSEROKA…

Skip to content