Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. zgromadzonego w całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w części dotyczącej udziałów po 3/36 we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Trzęsiny


Opublikowano przez Anna Batorska, 13 maja, 2024 o godz. 11:20 am

Skip to content