Podatek leśny

Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2024 r. stosuje się stawkę 327,43 zł za 1 m3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej…

Skip to content