Język migowy

JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE


W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą w urzędzie.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form :
– e-mail na adres sekretariat@gminaradecznica.pl
– faxem na nr (084) 68 18 041 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej)
– przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

W zgłoszeniu należy wskazać metodę komunikowania się.


Opublikowano przez Anna Batorska, 5 sierpnia, 2023 o godz. 01:51 pm

Skip to content