Zwrot  podatku  akcyzowego zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

Producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa  rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy…

Skip to content