Podatek od środków transportowych

Pobierz: UCHWAŁA NR. LXII.368.2023 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 09:00 pmOstatnia aktualizacja wykonana przez…

Podatek leśny

Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2024 r. stosuje się stawkę 327,43 zł za 1 m3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej…

Podatek rolny

Pobierz: Uchwała Nr. LXII.366.2023 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 08:24 pmOstatnia aktualizacja…

Podatek od nieruchomości

Pobierz: UCHWAŁA Nr.LXII.367.2023 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 23 listopada 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Radecznica na 2024 r. Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 07:51 pmOstatnia aktualizacja wykonana…

Skip to content