Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Radecznica i Zaporze

Skip to content