Uchwała antysmogowa

W związku z tym, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisjazanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących,Samorząd Województwa Lubelskiego postanowił opracować projekt dokumentu, któryobejmuje całość województwa i stawia jednakowe wymagania wszystkim mieszkańcomregionu.Jest to…

Skip to content