Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.„wykonanie opinii biegłego/specjalisty w zakresie stosunków wodnych (stanu wód na gruncie), dotyczącej stanu wód na działkach o numerze ewid. 175/1 oraz przylegających do niej działki o numerach ewid. 176, 177 w miejscowości Gorajec-Zagroble”

Opublikowano przez Anna Batorska, 13 czerwca, 2024 o godz. 11:18 amOstatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 25 czerwca, 2024 o godz. 02:35 pm

Skip to content