Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu zaprasza do składania ofert cenowych na ”dostawę peletu drzewnego sosnowego”

Zaburze, 28.12.2023r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na ”dostawę peletu drzewnego sosnowego” I. Zamawiający Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Zaburzu,  Zaburze100, powiat zamojski,  województwo lubelskie, 22–463 Radecznica; tel/fax: 846818047 e-mail: sp_zaburz@gazeta.pl II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest …

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu zaprasza do składania ofert cenowych na ”dostawę peletu drzewnego sosnowego”

Zaburze, 21.11.2023r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na ”dostawę peletu drzewnego sosnowego” I. Zamawiający Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Zaburzu,  Zaburze100, powiat zamojski,  województwo lubelskie, 22–463 Radecznica; tel/fax: 846818047 e-mail: sp_zaburz@gazeta.pl II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest …

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze”.

Gmina Radecznica ul. B. Prusa 21 22-463 Radecznica Radecznica, 22.08.2023 r. ZP.271.10.2023 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający Gmina Radecznica unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 04.08.2023 r.  na realizację zamówienia pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru…

Skip to content