Postanowienie Nr 252/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/ Miejskich/ Rady Miasta Zamość, wójtów, burmistrzów/ Prezydenta Miasta Zamość wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowano przez Anna Batorska, 23 kwietnia, 2024 o godz. 08:21 am

Skip to content