Zabytki

Uchwała nr LX.355.2023 Rady Gminy Radecznica z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy…

Skip to content