Nieudostępnione w BIP

Zasady udostępniania innych informacji publicznychZgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Urząd Gminy Radecznica udostępnia informacje publiczne poprzez:

  • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, na stronach BIP Gminy Radecznica dostępnych w sieci internet pod adresem: www.bip.gminaradecznica.pl
  • udostępnianie w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie się z informacją, m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radecznica;
  • umożliwienie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Gminy 
  • udostępnianie na wniosek informacji, które nie zostały udostępnione w BIP lub umożliwienie przeniesienia informacji z BIP na inny nośnik informacji.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Opublikowano przez Anna Batorska, 5 sierpnia, 2023 o godz. 01:41 pm

Skip to content