Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w miejscowości Czarnystok 11
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb” 20
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb” 33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Zamojskiego nr 436/2022 dla Gminy Radecznica 275
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Zamojskiego nr 439/2022 dla Gminy Radecznica 45
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postęp. adm. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 110119L 46
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postęp. adm. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 110120L 42
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gorajec-Stara Wieś 80
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb” 37
logo2
1324429

Szukaj