Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L 27
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 832/2 141
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 834/1 111
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: 713/1 i 726/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 53
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 734/1 i 719/2 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 55
Informacja dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 219
Zarządzenie Nr 113.2022 Wójta Gminy Radecznica z dnia 3 listopada 2022 r. 56
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 733/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 55
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 57
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość jako działka 802/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 69
logo2
1360650

Szukaj