Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 14
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu 154
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mokrelipie 63
OGŁOSZENIE - uprawa konopi 72
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Gorajec linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV 55
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi nr 110103L w m. Latyczyn 66
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi nr 110103L w m. Latyczyn 108
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 151
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych 109
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 stycznia 2021, znak WOOŚ.442.3.2020.MH, w sprawie postępowania transgranicznego dot. Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy 108
logo2
1014932

Szukaj