Pokaż # 
Tytuł Odsłony
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie dachu budynku garażowo - gospodarczego na dziłkach nr ewid. 2131 i 2136/8 w Radecznicy 23
Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczonych jako działka nr 632/5, położoną w obrębie geodezyjnym Dzielce 52
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia n. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zaburze o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” 53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny na działce nr ewid. 442 40
INFORMACJA o zamiarze połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica 83
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 89
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie dachu budynku garażowo – gospodarczego na działkach nr ewid. 2131 i 2136/8 w Radecznicy 65
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2022 r. 86
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny 64
logo2
1298036

Szukaj