Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z przeznaczonym środkami na ten cel w uchwale budżetowej na 2023 rok

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 października 2023 r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 2015 r.  NR VIII/40/2015 w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania…

Skip to content