Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radecznica, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra…

Skip to content