Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanej dalej: ustawą), każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy w Radecznicy z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej…

Skip to content