Przeprowadzenie postępowania scaleniowego w obrębie 0009 Mokrelipie

WÓJT GMINY RADECZNICA                                                                                                                         Radecznica 09.01.2024 r. GR.6832.2.2024                                                                             Szanowni Państwo                                                                   – właściciele gruntów w obrębie 0009 Mokrelipie                    W związku ze znacznym zainteresowaniem właścicieli gruntów miejscowości Mokrelipie obręb 0009 przeprowadzeniem postępowania scaleniowego oraz możliwością pozyskania…

Przeprowadzenie postępowania scaleniowego w obrębie 0013 Radecznica

WÓJT GMINY RADECZNICA                                                                                                                         Radecznica 02.01.2024 r. GR.6832.1.2024                                                                             Szanowni Państwo                                                                   – właściciele gruntów w obrębie 0013 Radecznica                    W związku ze znacznym zainteresowaniem właścicieli gruntów miejscowości Radecznica obręb 0013 przeprowadzeniem postępowania scaleniowego oraz możliwością pozyskania…

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 i YAKXS 4x240mm2 przyłączy kablowych YAKXS 4x35mm2 oraz szaf kablowych i złącz pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrelipie”

                                                                                  Radecznica, dnia 18.12. 2023 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.3.10.2023 O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu…

Zarządzenie Nr 180/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 18.12.2023r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie Nr 180/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 18.12.2023r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o…

Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica w gminie Radecznica

Radecznica 08.12.2023 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.4.2.2023 O B W I E S Z C Z E N I E             Zawiadamia się zgodnie z art. 61 par. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.…

Skip to content