Uchwała antysmogowa

W związku z tym, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisjazanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących,Samorząd Województwa Lubelskiego postanowił opracować projekt dokumentu, któryobejmuje całość województwa i stawia jednakowe wymagania wszystkim mieszkańcomregionu.Jest to…

Przeprowadzenie postępowania scaleniowego obiektu Radecznica oraz Mokrelipie

Urząd Gminy w Radecznicy B. Prusa 21 22-463 Radecznica Radecznica 10.10.2023 r.                                                                        Szanowni Państwo – właściciele gruntów                                                                        – w obrębie geodezyjnym 0013 Radecznica                                                                        – w obrębie geodezyjnym 0009 Mokrelipie W związku z planowanym przez Starostę Zamojskiego aplikowaniem…

Zabytki

Uchwała nr LX.355.2023 Rady Gminy Radecznica z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy…

Urząd Stanu Cywilnego

Do pobrania: Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 10:20 pmOstatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 10 listopada, 2023 o godz. 03:03 pm

INFORMACJA JAK DOKONAĆ WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE GMINY RADECZNICA

I. Co należy wiedzieć? 1. Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami…

Wycinka drzew – osoby prawne

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów  z terenu nieruchomości Wniosek może złożyć: posiadacz nieruchomości jeżeli posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela                      …

Wycinka drzew

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy zgłaszać do Urzędu Gminy wycinkę drzew na własnej posesji.  Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien…

Skip to content