Urząd Stanu Cywilnego

Do pobrania: Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 10:20 pmOstatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 10:30 pm

INFORMACJA JAK DOKONAĆ WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE GMINY RADECZNICA

I. Co należy wiedzieć? 1. Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami…

Wycinka drzew – osoby prawne

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów  z terenu nieruchomości Wniosek może złożyć: posiadacz nieruchomości jeżeli posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela                      …

Wycinka drzew

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy zgłaszać do Urzędu Gminy wycinkę drzew na własnej posesji.  Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien…

Zwrot  podatku  akcyzowego zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

Producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa  rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy…

Podatek leśny

Pobierz: Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 08:40 pmOstatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 08:57 pm

Podatek rolny

Pobierz: Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 08:24 pmOstatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 08:36 pm

Skip to content