Przeprowadzenie postępowania scaleniowego obiektu Radecznica oraz Mokrelipie

Urząd Gminy w Radecznicy

B. Prusa 21

22-463 Radecznica

Radecznica 10.10.2023 r.

  1. 6832.4.2023

                                                                       Szanowni Państwo – właściciele gruntów

                                                                       – w obrębie geodezyjnym 0013 Radecznica

                                                                       – w obrębie geodezyjnym 0009 Mokrelipie

W związku z planowanym przez Starostę Zamojskiego aplikowaniem o środki na przeprowadzenie postępowania scaleniowego obiektu Radecznica oraz Mokrelipie zgodnie z Ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 poz. 700) zwracamy się do Państwa o poparcie tej inicjatywy

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Im większe poparcie tym większe szanse na realizację przedsięwzięcia (pożądane w granicach ok. 75%).

Reasumując, aby postępowanie zostało w ogóle rozpoczęte muszą wpłynąć jak najszybciej pisemne wnioski właścicieli w liczbie o której mowa powyżej.

Podstawowym celem scalenia jest poprawa warunków gospodarowania poprzez m.in. powiększanie działek rolnych, zamianę, likwidację granic (miedz), aktualizację klasyfikacji gleboznawczej, zniesienie współwłasności. Zmieniony zostanie układ komunikacyjny tak aby każda działka miała dostęp do drogi a istniejące drogi jeżeli jest potrzeba mogą być poszerzone lub wyznaczone w nowym przebiegu. Główne drogi dojazdowe zostaną utwardzone.

Zaznaczamy, iż wszelkie czynności i rozwiązania będą akceptowane przez komisję którą sami wybierzecie spośród siebie. Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów.

Ze względu na realną szansę bezpłatnego uporządkowania spraw geodezyjnych zachęcam do poparcia przedmiotowej inicjatywy.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Radecznicy pokój nr 8 tel. 846826862.

W załączeniu  formularz:

Wniosek właściciela lub współwłaściciela

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 13 listopada, 2023 o godz. 03:21 pm

Skip to content