Uchwała antysmogowa

W związku z tym, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja
zanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących,
Samorząd Województwa Lubelskiego postanowił opracować projekt dokumentu, który
obejmuje całość województwa i stawia jednakowe wymagania wszystkim mieszkańcom
regionu.
Jest to uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na
 obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dokument ten, przyjęty przez Sejmik 19
lutego 2021 r., słusznie nazywany jest uchwałą „anstysmogową”, gdyż jego celem jest
ograniczenie zanieczyszczenia lubelskiego powietrza. Uchwalenie dokumentu poprzedziły
konsultacje społeczne kolejnych jego wersji.
Uchwała zakłada stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji o mocy mniejszej
niż 1 MW. Te najgorsze, bezklasowe i klasyfikowane do 1 i 2 klasy mają zostać wymienione
do 2024 roku. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać
wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w
rozporządzeniu komisji UE 2015/1189.
Ważniejsze zapisy z uchwały „antysmogowej”:

 1. Terminy wymiany instalacji:
  – 1 stycznia 2024 r. – kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-
  5:2002;
  – 1 stycznia 2027 r. – instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  – 1 stycznia 2030 r. – instalacje klasy 5 wg ww. normy.
 2. Zakazuje się stosowania następujących paliw:
  – miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych
  z ich wykorzystaniem;
  – węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  – węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych
  prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  – biomasy, której wilgotność przekracza 20%.
 3. Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych
  budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).
 4. Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje.
 5. Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.
  Link:
  Uchwała antysmogowa:
  https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2021/917/akt.pdf
  Uzasadnienie do uchwały antysmogowej:
  https://www.lubelskie.pl/file/2020/12/UZASADIENIE-DO-UCHWAŁY.pdf

Opublikowano przez Anna Batorska, 27 grudnia, 2023 o godz. 02:24 pm

Skip to content