Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Sekretarz Gminy 1245
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Sekretarz Gminy 1183
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy 1610
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Inspektor d/s. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika USC 1573
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Młodszy referent d/s gospodarki komunalnej 1492
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Z-ca Kierownika USC 1575
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Młodszy referent d/s gospodarki komunalnej 1418
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - (4/5), Zastępca Kierownika USC (1/5) etatu 1443
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej 1480
Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika USC 1380
logo2
1302987

Szukaj