Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w decyzji nr 107/D/ZUZ/2024 z dnia 22.03.2024 r., znak LZ.ZUZ.4210.68.2024

Skip to content