Usuwanie wyrobów zawierających azbest - uzupełniający nabór wniosków na demontaż w 2015 r.

Nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże!

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).

 

Do pobrania:

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.programszwajcarski.gov.pl

logo2
1401093

Szukaj