INFORMACJA  O SPORZĄDZENIU AKTU PEŁNOMOCNICTWA

 

Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica , że do dnia 15 maja 2014 roku można składać wnioski o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

 

1. wyborcy,posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

Do wniosku dołączyć ksero aktualnego orzeczenia organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności  jeżeli osoba ukończyła 75 lat ksero dowodu osobistego.

 

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pokój nr 11 lub poniżej: