Gmina Radecznica    

  ul. B. Prusa 21

22-463 Radecznica

Radecznica, 31.03.2022 r.

 

 ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116601L w m. Trzęsiny złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

 

1

ELCONT Sp. J. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz,

36-001 Trzebownisko 928C

12 177,00 zł

 

2

 

PROKAT Katarzyna Glazer,

ul. Jaśminowa 11A, 21-040 Świdnik

7 318,50 zł

 

3

 

Kamil Bożek,

Krzemień Pierwszy 130, 23-304 Dzwola

12 000,00 zł

Wybrana została oferta złożona przez:

PROKAT Katarzyna Glazer, ul. Jaśminowa 11A, 21-040 Świdnik

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1303022

Szukaj