Urząd Gminy w Radecznicy

  ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

Radecznica, 25.02.2021 r.

 

LISTA

kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy – mł. referent
ds. gospodarki komunalnej

W wyniku przeprowadzenia wstępnej weryfikacji złożonych aplikacji informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – mł. referent ds. gospodarki komunalnej spełniły następujące osoby:

1. Pani Dominika Jędrzejewska zam. Sułów

   2. Pan Wojciech Gumieniak zam. Zdziłowice Drugie

Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 marca 2021r. o godz. 1300
w Urzędzie Gminy w Radecznicy,  ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1437425

Szukaj