Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ZARZĄDZENIE NR 77 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. 310
ZARZĄDZENIE NR 72 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA Z dnia 13 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 251
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 275
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji 318
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r. 350
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie z dnia 09.07.2021 r. 310
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze na działkach o nr ew.:2133/2 i 174 w obrębie geodezyjnym 0013 Radecznica 264
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2021 roku 328
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Latyczyn 254
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radecznica i Zaporze" 281
logo2
1298021

Szukaj