Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Zamojskiego nr 436/2022 dla Gminy Radecznica 356
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Zamojskiego nr 439/2022 dla Gminy Radecznica 118
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postęp. adm. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 110119L 127
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postęp. adm. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 110120L 125
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gorajec-Stara Wieś 170
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb” 121
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny 116
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 122
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie dachu budynku garażowo - gospodarczego na dziłkach nr ewid. 2131 i 2136/8 w Radecznicy 118
Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczonych jako działka nr 632/5, położoną w obrębie geodezyjnym Dzielce 139
logo2
1430312

Szukaj