Odpady płynne

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radecznica, z którymi można zawierać umowy na świadczenie usług w tym zakresie:

Asenizacyjno-komunalne Usługi transportowe Tomasz Jachymek

Mokrelipie 84

22-463 Radecznica

NIP:922-158-41-22

tel. 697-603-505

 


 

WNPSEROKA Marzena Seroka

 Borowina 4B

 22-417 Stary Zamość

tel.  507-962-238
NIP: 793-150-80-52

 

Pobierz:

Kary za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kary za nierzetelne lub nieterminowe sprawozdania będą wymierzane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości:

– 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż za 365 dni;

– od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.


Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 06:13 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 06:36 pm

Skip to content