Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2019 r. stosuje się stawkę 191,98 zł za 1 mzgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 rok w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1005).  

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,24 zł za 1 ha (fiz.).

logo2
922046

Szukaj