PROTOKÓŁ z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2024r. od godz. 10 00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica, w sprawie toczącego się postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453w miejscowości Radecznica


Opublikowano przez Anna Batorska, 7 marca, 2024 o godz. 02:56 pm

Skip to content