Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki „Stara Gorajka” linii energetycznej niskiego napięcia dz. nr. ewid. 1036 oraz demontaż linii napowietrznej nN nad rzeką „Stara Gorajka” dz. nr ewid. 557 obręb 0009 Mokrelipie


Opublikowano przez Anna Batorska, 5 marca, 2024 o godz. 03:01 pm

Skip to content