Postanowienie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia, przyłączy kablowych oraz szaf kablowych i złącz pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie 0009 Mokrelipie


Opublikowano przez Anna Batorska, 19 grudnia, 2023 o godz. 08:32 am

Skip to content