Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości  Radecznica

Radecznica, dnia 10.10.2023 r.

Wójt Gminy

Radecznica

ZP.6733.2.1.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 10 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości  Radecznica na działkach:

w obrębie Radecznica nr ewid.:1945/2, 407, 413/1, 414/1, 415, 458, 462, 463,464, 461/2, 461/1, 465, 466, 468, 469, 598, 599, 649, 650, 648, 644, 643/1, 643/2, 583, 877/5, 879/2, 882/1, 1707, 2114, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1701/5, 1701/6,1701/7, 1717, 1718, 1723/1, 1724/1, 1798, 1700/11, 1700/12, 1700/15, 1700/3, 1700/6, 1699, 1700/10, 1700/20, 2040, 1700/19, 1700/18, 1700/17, 1698, 1697, 1695, 1696, 1801, 1802, 1804, 1806, 1808, 1809/2, 1811, 1812, 1815, 1818/2, 1818/1, 2035/2, 2035/1, 1841, 1848, 1847, 1843, 883, 892, 969, 968, 970, 971, 1956, 993, 1001, 908, 1011, 1010, 1009, 2101, 1780, 1783, 1760, 1734/1, 1734/2, 1731/1,  1730/4, 1710/1, 1709/1, 1708/1, 1719/1, 1720/1, 1721/1, 1722/1, 2097/1, 1726, 1727/1, 1728/1, 1733/2, 1733/3, 1732/2, 1732/1, 1739, 1740/2, 1751/1, 1752/1, 1754/1, 1767,  1768, 1789, 2044, 1790, 1791, 1859, 2112, 1860, 1861, 1862, 1863/1, 1864, 1865/2, 1865/4, 2084, 1866, 1867, 1868/3, 1868/2, 1870/1, 1870/2, 1877, 1872, 1873, 1888, 1880/1, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1852, 1689, 1688, 1687, 1652, 876/1, 877/4

w obrębie Latyczyn 5056, 5095, 5141, 5142, 5143, 6377, 5144, 5145, 5146, 5148, 5149, 5151gm. Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie,

W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.          

                                                                                Wójt     

  Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 11 października, 2023 o godz. 12:27 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 17 października, 2023 o godz. 11:41 am

Skip to content