Zwrot  podatku  akcyzowego zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku


Producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa  rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

– faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego


Terminy składania wniosku  :

I TERMIN – od 1 lutego 2023 r. do  28 luty 2023r. wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi  dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

II TERMIN – od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.


Miejsce składania:

Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 8, tel. 84-68-26-862Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 09:06 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 09:33 pm

Skip to content