Podatek leśny

Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2024 r. stosuje się stawkę 327,43 zł za 1 mzgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1130).  

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,0346 zł za 1 ha (fiz.).

Pobierz:


Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 08:40 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 20 grudnia, 2023 o godz. 09:57 am

Skip to content