Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radecznica, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze odbywa się poprzez:

  1. stronę Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury albo księgi rejestrowej (na pisemny wniosek),
  3. przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica, ul. B. Prusa 21, w godzinach urzędowania.

Do pobrania:


Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 10:46 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 10:54 pm

Skip to content