Anna Batorska

Anna Batorska

Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radecznica na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 Wójta Gminy Radecznica  z dnia  10 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radecznica na 2024 rok. Działając na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca…

Sprawozdania za 2023 r.

Zarządzenie  Nr 31/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacji o stanie…

Skip to content