Anna Batorska

Anna Batorska

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o pozytywnym uzgodnieniu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków ujętych w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii SN15 kV, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN0,4 kV w m. Gorajec-Stara Wieś

Opublikowano przez Anna Batorska, 23 maja, 2024 o godz. 02:25 pm

Skip to content