Postanowienie Starosty Zamojskiego dot. uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Radecznica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. zo.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1453 w obrębie geod. Radecznica


Opublikowano przez Anna Batorska, 12 stycznia, 2024 o godz. 03:24 pm

Skip to content