Postanowienie Starosty Zamojskiego dot. budowy linii kablowej niskiego napięcia, przyłączy kablowych oraz szaf kablowych i złącz pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geod. Mokrelipie

Skip to content