Postanowienie Nr 164/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Radecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Skip to content