Postanowienie Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. uzgodnienia pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu decyzji z dnia 19 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.zo.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w Radecznicy

Skip to content