Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Powiat Zamojski własności nieruchomości stanowiącej w dniu 31 grudnia 1998 r. obecną drogę powiatową nr 2915L Wola Kątecka – Trzęsiny – Czarnystok


Opublikowano przez Anna Batorska, 16 stycznia, 2024 o godz. 03:34 pm

Skip to content