Nagłówek strony

Aktualności

dummy-img

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Anna Batorskamar 27, 20242 min read

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku…

dummy-img

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii SN, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV w m. Gorajec Stara Wieś”

Anna Batorskamar 27, 20242 min read

                                                                                                                                                               Radecznica, dnia 27.03.2024 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.1.2.2024 O B W I E S Z C Z E N I E               Na podstawie art. 53 ust.…

dummy-img

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Anna Batorskamar 25, 20241 min read

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu 25 marzec 2024r. godz.10ºº, Urząd Gminy w Radecznicy, sala konferencyjna , przetarg ustny nieograniczony. 2.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości…


Opublikowano przez Anna Batorska, 1 lipca, 2023 o godz. 05:32 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 8 sierpnia, 2023 o godz. 07:01 am

Skip to content