Nagłówek strony

Aktualności

dummy-img

Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radecznica na 2024 rok

Anna Batorskamaj 10, 20242 min read

ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 Wójta Gminy Radecznica  z dnia  10 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radecznica na 2024 rok. Działając na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca…

dummy-img

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Anna Batorskamar 27, 20242 min read

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości            Na podstawie art.…

dummy-img

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii SN, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV w m. Gorajec Stara Wieś”

Anna Batorskamar 27, 20242 min read

                                                                                                                                                               Radecznica, dnia 27.03.2024 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.1.2.2024 O B W I E S Z C Z E N I E               Na podstawie art. 53 ust.…


Opublikowano przez Anna Batorska, 1 lipca, 2023 o godz. 05:32 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 8 sierpnia, 2023 o godz. 07:01 am

Skip to content