Nagłówek strony

Aktualności

dummy-img

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ w sprawie toczącego się postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica

Anna Batorskalut 13, 20243 min read

Radecznica 13.02.2024 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.4.10.2023 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Na podstawie art. 89, 90, 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.) w zw. z art. 53 ust.…

dummy-img

Zwrot podatku akcyzowego

Anna Batorskalut 2, 20243 min read

Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.  producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć faktury…

dummy-img

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze

Anna Batorskasty 26, 20242 min read

Radecznica, dnia 26.01.2024 r. Wójt Gminy Radecznica GOD.6220.4.2021 OBWIESZCZENIEo przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o…


Opublikowano przez Anna Batorska, 1 lipca, 2023 o godz. 05:32 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 8 sierpnia, 2023 o godz. 07:01 am

Skip to content