Obwieszczenie z dnia 29.08.2023 r. o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferych

Skip to content